Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Залишення на постійне проживання в РП

Перебуваючи у Польщі, Ви отримали дозвіл від місцевих властей на проживання, що дає Вам право проживати у цій країні. Таким чином, у відповідності до чинного законодавства України, Ви отримали статус громадянина України, який постійно проживає в Україні, але тимчасово перебуває на території Польщі.

Якщо Ви прийняли рішення залишитись на постійне проживання в Польщі, Вам слід отримати дозвіл від компетентних органів України на постійне проживання за кордоном. Оформлення зазначених дозволів належить до компетенції: 1) ВГІРФО (кол. ОВІР), тобто відділів у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України в областях (час тривання кілька місяців) або 2) Генеральних консульств України (час тривання рік).

Для оформлення клопотання про залишення на постійне проживання в РП необхідно представити наступний комплект документів:

 • заяву-анкету (чотири заповнені примірники);
 • чотири фотокартки;
 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження;
 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу;
 • за наявності дітей віком до 18 років - нотаріально засвідчена копія їх свідоцтва про народження та згода другого із подружжя щодо ПМП;
 • нотаріально засвідчені заяви батьків, які залишаються в Україні або заяву законних представників неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів, майнових та інших зобов'язань або копію рішення суду про виплату аліментів, або копію рішення суду про визнання батьків безвісти відсутніми. В разі смерті зазначених у цьому пункті осіб подаються копії відповідних свідоцтв органу РАГСу;
 • дозвіл компетентних органів Республіки Польща на залишення заявника на постійне проживання (карта постійного проживання);
 • довідка з місця роботи заявника в Україні за останні п'ять років про відсутність матеріальної заборгованості;
 • довідка про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку-резидентом та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку;
 • ксерокопія закордонного паспорту для виїзду за кордон (сторінки з обліком та фотокарткою);
 • копія квитанції про сплату консульського збору.

В разі одночасного клопотання про залишення на постійне проживання у Польщі Ваших неповнолітніх дітей до консульського відділу також додаються документи:

 • заява кожного з Ваших дітей віком від 14 до 18 років про згоду на своє залишення на постійне проживання разом з Вами у Польщі та три нотаріально засвідчені копії кожної цих заяв;
 • заява Вашого подружжя (або колишнього подружжя) про її (його) згоду на залишення Ваших неповнолітніх дітей на постійне проживання разом з Вами у Польщі та три нотаріально засвідчені копії цієї заяви.

Повний комплект документів складається з документів українською та польською мовами. Всі документи польською мовою повинні мати засвідчений переклад українською мовою. Повний комплект документів (чотири примірники!!!) громадянину України потрібно здати особисто. Kонсульство приймає клопотання, якщо заявник подав повний комплект документів та перебуває на тимчасовому консульському обліку в установі.

Важливо! Заяву та документи для виготовлення закордонного паспорта громадянина України потрібно подавати особисто і виключно до Генеральних консульств України на території Польщі, в залежності від місця прописки за кордоном.