Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Тимчасовий консульський облік

На тимчасовий консульський облік можуть бути прийняті громадяни України, які на законних підставах тимчасово (понад три місяці) перебувають за кордоном, на термін, зазначений у виданому компетентними органами іноземної держави дозволі, що дає право на проживання в цій іноземній державі.

 При прийнятті на тимчасовий консульський облік громадянин України подає:

  • заяву (видається в консульстві);
  • облікову картку  громадянина України, який тимчасово перебуває за кордоном (видається у консульстві);
  • паспортний документ або проїзний документ дитини;
  • копії сторінок паспортного документа або проїзного документа дитини з написами та відомостями про пред’явника документа;
  • оригінал і копію виданого компетентними органами іноземної держави дозволу, що дає право на проживання в цій іноземній державі (оригінал такого дозволу обов’язково повертається заявнику);
  • фотокартку розміром 35 х 45 мм.

У разі звернення про прийняття на тимчасовий консульський облік законним представником, окрім зазначених документів, подаються оригінал та копія документа, що посвідчує особу та повноваження законного представника (оригінал зазначених документів обов’язково повертається заявнику).

При прийнятті на тимчасовий консульський облік дитини віком до 16 років заява та облікова картка на таку дитину заповнюються одним з батьків (законним представником). У разі відсутності у дитини власного паспортного документа або проїзного документа дитини до її облікової картки додаються копії сторінок паспортних документів батьків (законних представників) з написами та відомостями про пред’явника документа та відомостями про дитину.

Важливо! Заяву та документи для виготовлення закордонного паспорта громадянина України потрібно подавати 
особисто і виключно до Генеральних консульств України на території Польщі, в залежності від місця прописки за кордоном.