Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim WK-P

Otwarcie Konsulatu Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy poprzedziła wizyta Pana Ambasadora Andrieja Deszczyci oraz nowego Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztofa Sikory w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, gdzie zostali przyjęci przez Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego. 

Перед відкриттям Почесного Консульства України у Бидгощі відбувся візит Посла Андрія Дещіци і нового Почесного консула України у Бидгощі Кшиштофа Сікори в Управління маршалковське в Торуні, де вони були прийняті Маршалкем -Петром Цалбеським.