Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Podziękowanie Czysta Puszcza Bydgoska

Podziękowanie dla Konsulatu Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy za działanie w zakresie wzmacniania świadomości, promowania postaw proekologicznych oraz budowania społecznej odpowiedzialności od Zespołu Czystej Puszczy Bydgoskiej.