Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

O wspieraniu obywateli Ukrainy Konsulatem Honorowym Ukrainy w Bydgoszczy

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora, będący także Prezydentem Wyższej Szkoły Gospodarki wdrożył aktywną politykę, która ma na celu informowanie i wspieranie obywateli ukraińskich zamieszkujących, pracujących i studiujących w naszym mieście oraz województwie na temat przysługujących im praw i możliwości:

  • informowanie i tłumaczenie zasad ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego
  • poszukiwanie informacji i informowanie o sytuacjach na granicach
  • pomoc w wypełnianiu formularzy do ewakuacji
  • informowanie o zasadach ewakuacji zgłoszonych do Ambasady

Zespół Konsulatu Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy zorganizował ponadto zapewnienie pobytu oraz ewakuację 12-osobowej grupy obywateli Ukrainy, których podróż służbowa do Polski została zakłócona przez ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Aktywnie współpracujemy z jednostkami Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – Instytutem Europejskim, Centrum Partnerstwa Wschodniego i Centrum Obsługi Obcokrajowców, które z racji intensywnej współpracy akademickiej z Ukrainą i dużej społeczności studentów ukraińskich są dobrze poinformowane w bieżącej sytuacji w kraju.

Od początku marca br., wraz z narastaniem trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy obserwował zwiększone zapotrzebowanie na informacje, porady i pomoc ze strony Ukraińców. Pracownicy Konsulatu tygodniowo udzielali około 20-30 porad telefonicznych oraz e-mailowych. Do momentu przejścia na pracę zdalną przyjmowali także osobiście około 5 interesantów dziennie.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie Konsulatu Ukrainy w Gdańsku i osobiście Pana Konsula Lva Zakharchyshyna oraz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w osobie Pana Olega Borodiy, I sekretarza w udzielaniu aktualnych informacji.

Geografia zgłoszeń obywateli Ukrainy w marcu-kwietniu:

Bydgoszcz,  Chodzież, Ciechanów, Gniezno, Grudziądz, Inowrocław, Katowice, Kołobrzeg, Lubawka, Poznań, Słupsk, Toruń  (ponad 120 zgłoszeń)

Zrealizowane i ciągle działania:

  • ewakuacja 12-osobowej grupy obywateli Ukrainy
  • udział w programie "Obrona": nadanie informacji i porad w grupie na Facebook, stworzonej  Konsulatem Ukrainy w Gdańsku. (Program został zainicjowany  przez MSZ Ukrainy dla obywateli Ukrainy, które ze względu na sytuację epidemiczną pozostały na terytorium Polski i potrzebują pomocy instytucji konsularnych).
  • złożenie raportów do instytucji polskich i ukraińskich
  • bieżąca aktualizacja informacji na stronach internetowych
  • informowanie i konsultowanie przez e-mail, tel., Facebook
  • konsultacje z Konsulatem Ukrainy w Gdańsku