Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Uczczenie pamiętnych miejsc periodu URL w Dzień 101 rocznicy Jedności Ukrainy

22 stycznia Ukraina obchodzi święto narodowe – Dzień Jedności Ukrainy
22 stycznia 1919 roku Ukraińska Republika Ludowa (URL) i Zachodnioukraińska Republika Ludowa (ZURL) zjednoczyły się w jedno państwo. Wydarzenie to przypomina każdemu Ukraińcowi, że jesteśmy zjednoczonym i niepodległym państwem.

22 stycznia 2020r. w Dzień Jedności Ukrainy, Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy uczcił pamięć tych, którzy zginęły za wolność.

W latach 1920–1921 w Aleksandrowie Kujawskim istniał obóz internowania byłych żołnierzy Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL).
Armia URL podczas wojny ukraińsko-radzieckiej toczyła walki z bolszewikami. Wojna zakończyła się jesienią 1920 zawarciem polsko-bolszewickiego rozejmu. Żołnierze Armii URL zostali internowani w kilku obozach na terenie Polski. 4 Dywizja Kijowska i 6 Dywizja Strzelecka 5 grudnia przybyła do Aleksandrowa Kujawskiego. W obozie znalazło się 3528 osób.
Komendantem aleksandrowskiego Obozu nr 6 został gen. Marko Bezruczko, symbol polsko-ukraińskiego braterstwa broni.
https://bit.ly/2RIJHIC
Dla zmarłych internowanych żołnierzy na przyległym obozowym cmentarzu, zwanym Kozacką Mogiłą, powstał usypany kurhan zwieńczony czarnym zaporoskim krzyżem z tryzubem.
https://bit.ly/2TXFaoP

Na pomniku widnieje napis: "Powiedzcie, gdy wrócicie na Ukrainę, że myśmy spełnili swój obowiązek i dla jej życia zginęli".