Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Wizyta przygotowawcza Międzynarodowej Konferencji „Europejska współpraca: Lwów – Skole – Bydgoszcz"

11 maja w ramach wizyty przygotowawczej Międzynarodowej Konferencji „Europejska współpraca: Lwów – Skole – Bydgoszcz. Nauka – samorząd – biznes” odbyło się spotkanie z przedstawicielami Departamentu Oświaty i Nauki przy Lwowskiej Radzie Obwodowej.

Konferencja jest ważnym forum spotkań przedstawicieli nauki, przedsiębiorczości i samorządności, związanych z szeroko pojętym rozwojem współpracy regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Będzie ona miała charakter plenarno-panelowy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości nawiązania relacji w trójkącie: nauka, biznes, samorządność. Odbędą się także spotkania B-To-B.