Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Pomoc dotarła już na Ukrainę!

Z inicjatywy Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy, p. Krzysztofa Sikory oraz przedstawicieli WSG i Zrzeszenia Studentów z Zagranicy(AIS) została zrealizowana akcja humanitarna dla najbardziej potrzebujących rodzin, ofiar wojny na wschodzie Ukrainy, w której wzięli udział mieszkańcy Bydgoszczy. Dary zebrane podczas akcji zostały przekazane podczas prezentacji międzynarodowego projektu „Dziecięca piłka nożna” w Polsce.
Pomoc dotarła do Volnovakha, czyli w rejon wojny, wówczas przedstawiciele Promin Volnovakha - organizacji publicznej, niezwłocznie przystąpili do przekazania jej najbardziej potrzebującym rodzinom , dotkniętym wojną . Dzieci otrzymały odzież i zabawki a rodzice wyroby chemii gospodarczej.
Przewodniczący „Promin Volnovakha” pan Rusłan Kazynyan przekazał podziękowanie dla partnerów i koordynatorów międzynarodowych projektów społecznych za stałe wsparcie i pomoc dla mieszkańców rejonów objętych działaniami wojennymi.